مدیرعامل آذربایجان شرقی با جوانان دیدار کرد

دیدار نوروزی مدیرعامل آذربایجان شرقی

سعید کنعانی مدیرعامل استان آذربایجان شرقی از تمامی پست های نوروزی سراسر استان بازدید و با جوانان داوطلب در طرح ملی خدمات نوروزی دیدار کرد.

کد خبر: 94544

تصاویر مرتبط