فعالیت جوانان تهران در باران برای خدمت ادامه دارد

در یازدهمین روز از سال۹۸ مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران و فرمانده بهداری ناجا غرب استان تهران و فرمانده نیروی انتظامی ملارد از پست ایمنی وسلامت مسافرین نوروزی ملارد بازدید کردند.

کد خبر: 94574

تصاویر مرتبط