ناظر عالی ستاد مرکز سفر کشور: اجرای طرح های آموزشی و فرهنگ سازی قابل تقدیر است

مرتضی احمدی ناظر عالی ستاد مرکز سفر کشور از پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی شهرستان چالوس بازدید و از خدمات ارائه شده جوانان به مسافران استان تقدیر کرد.

کد خبر: 94602

تصاویر مرتبط